Publicerad:
9 augusti, 2013
featured-image

Tummen upp NO åk 6

Publicerad: 9 augusti, 2013

OBS! I denna serie även Tummen upp NO åk 3
Tummen upp Teknik åk 3
Tummen upp Teknik åk 6
Kartlägg elevernas kunskaper! Inspirerande övningar som visar vilken kunskapsnivå de ligger på i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.
Rikt illustrerad, 56 sidor
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-11015-5