Konstruera en enkel svävare

Vika pappersplan del 1

Vika pappersplan del 2

Konstrura med papp och påsnitar

Bygg en kulbana

Tivoli med elmotor

Bygga hus efter ritning

30 meter NO-Teknik

Teknik som talar alla språk

The Black Box

Det lilla periodiska systemet

Vi byggde och programmerade en koloni på Mars

Bygg en egen robot

Bygg en stad i miniatyr

Teknikens ABC

Teknikens ABC

Tillbaka till teknik!