2021

29 april

Göteborg Lärarfortbildning AB, "Elevnära och laborativ Matte-NO"


7 maj

Stockholm, Lärarfortbildning AB, "Elevnära och laborativ Matte-NO"


6–8 augusti

Norge, Sörmarka, Sommarkonferensen, "Tverfaglig matematikundervisning"

Visa gångna datum!