2018

29–31 januari

Stockholm och Capri, Bokproduktion-flera olika titlar


21 mars

Skutskär, Kreativ och inspirerenade naturvetenskap (förskola och åk 1-6)


11–13 april

Stockholm, SETT-mässan, "Att bygga ett läromedel?"


1 juni

Stockholm, Gothia fortbildning, Naturvetenskap och teknik för dagbarnvårdare

20 juni

Mullsjö, Sveriges Matematiklärarförening, "Kreativ och inspirernade matematikundervisning"

Visa gångna datum!